Odholowywanie pojazdów niezgodne z konstytucją

, Sławomir Herman
Odholowywanie pojazdów niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o odholowywaniu aut są niezgodne z konstytucją. Chodzi o konieczność uiszczenia opłaty przed wydaniem samochodu z parkingu. Jest to znaczne ograniczenie prawa własności – czytamy w wydanym orzeczeniu. Skargę na takie działanie złożył rzecznik Praw Obywatelskich w maju ubiegłego roku. Według Rzecznika ten przepis to zbytnie ingerowanie w konstytucyjne prawo własności.

W uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego wskazano, że uzależnienie wydania pojazdu od okazania dowodu wpłaty stanowi w praktyce dużą niedogodność dla obywateli. Jako przykład podano prowadzenie działalności gospodarczej oraz interesów życiowych.

W skardze RPO zwrócił uwagę, że zaskarżone regulacje nie mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a jedynie szybkie zasilenie powiatowych kas z tytułu odholowywanych i przechowywanych pojazdów.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny.