Korytarz życia jest bardzo ważny

, Sławomir Herman
Korytarz życia jest bardzo ważny

Korytarz życia – tak określamy wolną przestrzeń między samochodami, która przeznaczona jest dla pojazdów ratunkowych mających dotrzeć jak najszybciej do miejsca wypadku. Takie zachowanie kierowców to zwiększenie szans na przeżycie uczestników takiego zdarzenia nawet o 40 procent. Czy wszyscy kierowcy wiedzą jak zachować się w sytuacji, gdy usłyszą sygnały dźwiękowe straży pożarnej lub karetki?

Polskie przepisy nie zobowiązują kierowców do utworzenia „korytarza życia”. Zdrowy rozsądek i ogólnie przyjęte zasady nakładają jednak na kierowców takie zachowanie, aby umożliwić jak najszybsze dotarcie służb ratunkowych do miejsca wypadku. W takich krajach jak Austria, Niemcy, Szwajcaria i Czechy obowiązuje to wszystkich kierowców. Na podstawie badań przeprowadzonych w Austrii stwierdzono, że utworzenie miejsca na przejazd straży pożarnej lub karetki zwiększa szanse przeżycia osób uczestniczących w zdarzeniu nawet o 40 procent.

Dlatego pamiętajmy o tym, aby być czujnym na drogach i gdy tylko zobaczymy, bądź usłyszymy pojazd uprzywilejowany zróbmy mu miejsce na swobodny przejazd. Sekundy naprawdę mają znaczenie.